ŽEMAIČIŲ DAILĖS MUZIEJUJE, PLUNGĖJE

Juozas Bagdonas Plungėje:
-    J. Bagdono parodos Žemaičių dailės muziejuje (nuotraukos, straipsniai);
-    J. Bagdono jubiliejinės šventės ŽDM (nuotraukos, straipsniai);
-    Plungės Garbės piliečio vardo suteikimas J. Bagdonui (straipsnis);
-    Plungės mero Vytauto Jonučio sveikinimas Šv. Kalėdų proga:
-    Susitikimas su dailininku Plungės meno mokykloje;
-    J. Bagdono skulptūros Plungėje;


1.    J. Bagdono įgaliojimas iš Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministerijos dėl žemaičių dailininkų darbų sugrąžinimo į dailės muziejų. Pasirašo ministro pavaduotojas V. Balčiūnas.
2.    Malakauskienė, Danutė. Sugrįžimas : [straipsnis su nuotrauka apie J. Bagdono sugrįžimą į Oginskio rūmus ir jo gyvenimo istoriją] // 1993, liep. 2-9 d. – P. 1.
3.    Plungė, 1993 liepos 10 d. su rugine duona, dūdų orkestro muzika, eilėraščių posmais ir gėlėmis plungiškiai pasitinka dailininką Juozą Bagdoną, sugrįžusį į M. Oginskio rūmus po 67-erių metų. [Nuotr.]
4.    Plungė, 1993 liepos 10 d. dailininko Juozo Bagdono  sugrįžimas į M. Oginskio rūmus po 67-erių metų. [Nuotr.]
5.    Plungė, 1993 liepos 10 d. J. Bagdonas Žemaičių dailės muziejuje. Stovi iš k. į d.: Plungės rajono valdytojas Vincas Senkevičius ir Lietuvos Respublikos ministro pavaduotojas Vytautas Balčiūnas. [Nuotr.]
6.    Dail. Juozas Bagdonas  Plungėje įžengė į kunigaikščio Oginskio rūmus : [straipsnis apie J. Bagdono kūrinius kunigaikščio rūmuose, šaltinis nenurodytas].
7.    Stanevičius, Antanas. Nuo Gandingos iki Gandingos  - aštuoniasdešimt metų : [straipsnis apie J. Bagdono kūrybos  parodą  M. Oginskio rūmuose] // Klaipėda. – 1993, liep. 13 .- P. 8.
8.    От  Гандинги  до Гандинги  - восемьдесят лет. :  [cтатья из Ю. Ъагдонас выставки в Плунге] // Kлайпеда. – 1993, liep. 13. – P. 1.
9.    Plungė, 1993 liepos 10 d. Juozo Bagdono  parodos Žemaičių dailės muziejuje iškilmėse plungiškiai gieda ,,Ilgiausių metų‘‘. [Nuotr.]
10.    Plungė turi tapti pasaulio žemaičių traukos centru : [straipsnis apie J. Bagdono parodos atidarymą M. Oginskio rūmuose] // Saulutė. - 1993. liep. 9-23. – P. 1.
11.    Dail. Juozo Bagdono parodos atidarymas Plungėje, Oginskio dvare. Viktoro Kapočiaus nuotr : [nuotrauka atspausdinta laikraštį] // Darbininkas. – 1993, rugpj. 6.
12.    Kunigaikščio Mykolo Oginskio rūmuose Plungėje liepos 10 d. atidarytas Žemaičių dailininko muziejus. Pirmasis savo kūrinius išstatyti buvo pakviestas dail. J. Bagdonas iš Niujorko. Nuotraukoje iš kairės: Plungės rajono kraštotyrininkė Elenora Ravickienė, Danutė Malakauskienė, Plungės rajono kultūros vadovė, vadovavusi muziejaus atidarymo iškilmėm, toliau už jaunimo – dail. Juozas Bagdonas, Petras Stauskas, buvęs ilgametis Čiurlionio muziejaus direktorius, Plungės rajono pirmininkas – V. Sinkevičius [nuotrauka atspausdinta laikraštyje] // Darbininkas. – 1993, rugpj.  27. – P. 3.
13.    Gudavičiūtė, Dalia. Žemaičiai kuria Versalį Oginskio rūmuose : [straipsnis apie J. Bagdono meninius darbus ir Oginskio rūmus] // Lietuvos rytas. – 1994, vas. 4. – P. 34.
14.    Černeckienė R. Skierienė V. ir kt. Prašome moralinės paramos : [Plungės rajono kultūros darbuotojų oficialus protestas prieš rajono valdžią siekiančią susidoroti su Kultūros skyriaus vedėja D. Malakauskiene ir nepalankiai žiūrinčius į Žemaičių dailės muziejaus kūrimą. Šaltinis nenurodytas].
15.    Jockus, Alvydas. Susidorojimas? : [straipsnis apie Plungės kultūros skyriaus vedėjos D. Malakauskienės atleidimą iš darbo ir su tuo susijusias pasekmes] // Lietuvos aidas. – 1994,  kovo 12.
16.    Kontrimaitė, Marytė. Žemaičių „Saulutė‘‘ nusileido : [straipsnis apie J. Bagdono paveikslus Žemaičių dailės muziejuje ir laikraščio „Saulutė“ uždarymą] // Dienovidis. – 1994, kovo 18. – P. 4.
17.    Liauškienė, Aurelija. Anapus fakto : [straipsnis apie J. Bagdono paveikslus Žemaičių dailės muziejuje įsikūrusiuose Oginskio rūmuose, šaltinis nenurodytas].
18.    Šėmienė, Aušrinė. Žemaičių meška spaudžia letenoj teptuką : [straipsnis apie Žemaičių dailės parodą] // Lietuvos aidas. - 1994, liep. 21.
19.    Pasaulio žemaičių dailės paroda Žemaičių dailės muziejuje 1994. Parodos dalyvių tarpe yra ir J. Bagdonas. [Nuotr.]
20.     Pasaulio žemaičių dailės paroda Telšiai-Plungė 94 : [drobės vėliavėlė].
21.    Didžiausia žemaičių dailininkų paroda. : [straipsnis apie J. Bagdono Amerikos lietuvio parodą, šaltinis nenurodytas] // Darbininkas. – 1994, rugpj. 19. – P. 3.
22.    Švažas, Algimantas. O mon atruoda tap... : [straipsnis apie J. Bagdono parodą Žemaičių dailės muziejuje] // Literatūros menas. – 1994, rugs. 17.
23.    Korsakaitė, Ingrida. Vėl žemaičių meškos sukviesti : [straipsnis apie J. Bagdono tapybos parodą] // 1994 spal. 1.
24.    Žemaičių meškos sukviesti : [straipsnis apie pasaulio žemaičių dailės parodos atidarymas Vilniuje, šaltinis nenurodytas].
25.     2-oje pasaulio žemaičių dailės parodoje  įvykusiojoje Plungėje Žemaičių dailės muziejuje. Prie Juozo Bagdono kompozicijų tautietė, muziejininkė Rita Melinskaitė. 1994 m. liepos 16. [Nuotr.]
26.     Iš bažnyčios su pašventinta vėliava į Pasaulio žemaičių dailės parodą. 1994 07 16 [nuotr.].
27.    Iš bažnyčios su pašventinta vėliava į Pasaulio žemaičių dailės parodą. 1994 07 16 [nuotr.].
28.    Iš bažnyčios į Pasaulio žemaičių dailės parodą. 1994 07 16. [Nuotr.]
29.    Pakeliui su pašventinta vėliava į Žemaičių dailės muziejų. 1994.07.16 [nuotr.].
30.    Iš Plungės bažnyčios į Žemaičių dailės muziejų, Oginskių rūmai. 1994 m. liepos 16 d. [nuotr.].
31.    Prie Oginskio rūmų atidarant parodą.1994 07 16 [nuotr.].
32.    Iškilmingas parodos atidarymas. Prie Oginskio rūmų (dabar Žemaičių dailės muziejus) grojamas Oginskio polonezas.1994 07 16 [nuotr.].
33.    Žemaičių dailės muziejaus darbuotojų atvirukas Šv. Velykų proga  J. Bagdonui. 1995 m.
34.    Juozas Bagdonas : lankstinukas apie svarbias dailininko datas. – Plungė.
35.    Kvietimas į J. Bagdono tapybos parodą, skirtą M. K. Čiurlionio 125-osioms gimimo metinėms, Plungės kultūros centre.
36.    Antrasis sugrįžimas į gimtinę : [straipsnis apie J. Bagdoną ir jo kūrinius padovanotus Žemaičių dailės muziejui] // Žemaitis. – 1995,  birž. 24. -  P. 1.
37.    Malakauskienė, Danutė. Taip gimė žemaičių dailės muziejus : [straipsnis apie J. Bagdono darbų ekspozicijos atidarymą] // Žemaičių saulutė. – 1995, liep. 8.
38.    Vitkauskienė, Irena. Sugrįžimas : [straipsnis apie M. Oginskio rūmuose atidarytą antrąją išeivijos dailininko modernisto Juozo Bagdono tapybos parodą] // Lietuvos aidas. – 1995, liep. 15. – P. 2.
39.    Razbadauskienė G. Juozo Bagdono jubiliejinė paroda : [straipsnis su nuotrauka apie J. Bagdono parodą Plungėje] // Žemaitis. – 1996. – P. 3.
40.    J. Bagdono jubiliejinė paroda. Parodos dalyviai: 6-a iš kairės Vida Turskytė, 6-a iš deš.  A. Bumblytė, 6 – L. Baltrūnaitė, 7-G. Razbadauskienė . Centre su gėlėmis stovi J. Bagdonas. [Nuotr.]
41.     J. Bagdono jubiliejinė paroda. Iš deš.: J. Bagdonas, A. Bumblytė,  G. Razbadauskienė. [Nuotr.]
42.     J. Bagdono jubiliejinė paroda. Iš deš.: A. Bumblytė, G. Razbadauskienė, J. Bagdonas, V. Turskytė. [Nuotr.]
43.    Prie Žemaičių dailės muziejaus. Iš kairės: S. Kajutienė, G. Razbadauskienė, P. Grigola, A. Ruibienė, J. Bagdonas, V. Turskytė, A. Veselis. [Nuotr.]
44.     Prie Žemaičių dailės muziejaus. Juozas Bagdonas su giminaičiais Rimkevičiais. [Nuotr.]
45.     Prie Žemaičių dailės muziejaus. Juozas Bagdonas su giminaičiais Rimkevičiais. [Nuotr.]
46.    J. Bagdonas su V. Turskyte ir savo giminaičių Rimkevičių vaikais šalia savo paveikslų. [Nuotr.]  
47.     Iš deš.: J. Bagdonas ir V. Turskytė. [Nuotr.]
48.     V. Turskytė ir J. Bagdonas. [Nuotr.]
49.    V. Turskytė ir J. Bagdonas. [Nuotr.]
50.     Juozas Bagdonas ir A. Veselis, Žemaičių dailės muziejuje šalia J. Bagdono paveikslo. [Nuotr.]
51.     Žemaičių dailės muziejuje A. Ruibienė, J. Bagdonas, A. Veselis šalia J. Bagdono paveikslo. [Nuotr]
52.     Žemaičių dailės muziejuje A. Ruibienė, J. Bagdonas, D. Ažaneckienė šalia J. Bagdono paveikslo. [Nuotr]
53.     Žemaičių dailės muziejuje A. Ruibienė, J. Bagdonas, A. Veselis šalia J. Bagdono paveikslo. [Nuotr]
54.    Laiškas J. Bagdonui jo jubiliejinės parodos atidarymo proga nuo Žemaičių dailės muziejaus darbuotojų. Plungė 1996.06.01.
55.    Vitkauskienė, Irena. Žemaičių dailės muziejaus krikštatėvis padovanojo Plungei skulptūrą : [straipsnis apie J. Bagdono dekoratyvinę skulptūra] // Lietuvos aidas. – 1997, rugp. 27. – P. 3.
56.    Bartkutė, Donata. Plungės miestui didelė garbė : [straipsnis apie J. Bagdono gyvenimo istoriją ir apie J. Bagdono dovanotą skulptūrą Plungei] // Brasta. – 1997, rugp. 23.
57.     J. Bagdonas prie savo Plungei dovanotos skulptūros , jos atidengimo dieną, 1997, rugpjūčio mėn. [Nuotr.].
58.    Aženeckienė, Danguolė. Dovana Plungei : [straipsnis apie J. Bagdono padovanotą skulptūrą Plungei] // Žemaitis. – 1997, rugp. 23. – P.2.
59.    Palys, P. Dovana žemaičių žemei : [straipsnis apie J. Bagdono dovaną žemaičių žemei] // Drabininkas. 1998, lapkr.  7. – P. 8.
60.    Plungė, 2000 rugsėjo 21 d. J. Bagdonas šalia savo skulptūros. [Nuotr.]
61.    Laiškas J. Bagdonui nuo žemaičių  dailės muziejaus darbuotojų.
62.    Žemaičių dailės muziejaus darbuotojų atvirukas J. Bagdonui Šv. Kalėdų proga. 1997.
63.    Žemaičių dailės muziejaus darbuotojų atvirukas J. Bagdonui Šv. Velykų proga. 1998.
64.    Vitkauskienė, Irena. Pasaulio žemaičių dailės parodai rengiamasi ir Amerikoje : [straipsnis apie Vidos Turskytės apsilankymą Niujorke pas J. Bagdoną] // Lietuvos aidas. - 1998 gruod. 22. – P. 15.
65.    3-iosios pasaulio žemaičių dailės parodos plakatas. 1999.07.17-1999.10.04.
66.     Liutkus V. Žemaičiai dailininkai palydi tūkstantmetį : 3-oji pasaulio žemaičių dailės paroda  // Žemaičių žemė. – 1999, Nr. 3 (24).
67.    Kiekvienas laivas grįžta į Lietuvą : [straipsnis apie J. Bagdono sugrįžimą ir parodą, 1999. Šaltinis nenurodytas].
68.    Pažintis su pasauliu žemaičių daile : [straipsnis apie J. Bagdono parodą] // Žemaitis. – 1999, liep. 20. - P. 1.
69.    Pakelta III pasaulio žemaičių dailės parodos vėliava : [straipsnis apie J. Bagdono parodą] // Plungė. – 1999, liep. 20. – P. 1.
70.    Trečioji žemaičių dailininkų paroda : [straipsnis apie J. Bagdono parodą] // Darbininkas. 1999, rugs. 10. – P. 8.
71.    Trečioji žemaičių dailės paroda ŽDM. J. Bagdonas sėdi centre. Parodoje dalyvavusių svečių nuotrauka. [Nuotr.]
72.    Trečioji žemaičių dailininkų paroda ŽDM. [Nuotr.]
73.    Trečioji žemaičių dailės paroda ŽDM. [Nuotr.]
74.    Trečioji žemaičių dailininkų paroda . Iš kairės: J. Bagdonas ir Plungės meras A. Lukas. [Nuotr.]
75.    Trečioji žemaičių dailininkų paroda . J. Bagdonas. [Nuotr.]
76.    Trečioji žemaičių dailininkų paroda . Parodoje dalyvavę svečiai, sėdi J. Bagdonas. [Nuotr.]
77.    Trečioji žemaičių dailininkų paroda . J. Bagdonas su svečiais. [Nuotr.]
78.    Trečioji žemaičių dailininkų paroda . J. Bagdonas su svečiais. [Nuotr.]
79.    „Dabar man Plungė pasaulio centras“ : [straipsnis apie J. Bagdono gyvenimą] // Žemaičių saulutė. – 1999, gruod. 10. – P. 1.
80.    Vyskupas domisi menu : [straipsnis-žinutė apie Žemaičių dailės parodą, kurioje dalyvavo vyskupas A. Vaičius] // Plungė. – 1999, rugpj. 6.
81.    Vyskupas A. Vaičius ir J. Bagdonas žemaičių dailės parodoje. [Nuotr.].
82.    Vyskupas A. Vaičius ir J. Bagdonas su svečiais žemaičių dailės parodoje. [Nuotr.]
83.    Vyskupas A. Vaičius ir J. Bagdonas žemaičių dailės parodoje. [Nuotr.]
84.    Vyskupas A. Vaičius ir J. Bagdonas žemaičių dailės parodoje. [Nuotr.]
85.    Lietuvos beieškant : [straipsnis apie J. Bagdono parodą] // Žemaitis. – 1999, gruod. 24, p. 1-3.
86.    Padėkos raštas J. Bagdonui už didelius nuopelnus Plungės kraštui ir Žemaičių dailės muziejui dovanotus kūrybos darbus. Pasirašo Plungės meras Aleksandras Lukas.
87.    Paulauskaitė K. Šventė sau ir kitiems : [straipsnis apie J. Bagdono parodą] // Žemaičių saulutė. – 2000, vas.  25.
88.    Paulauskaitė K. Provincija ir profesionalaus meno muziejus : [straipsnis apie Oginskių rūmus] // Žemaičių saulutė. – 2000, geg. 20.
89.    Linkevičienė, Ilona. Paslaptingas žmogaus dvasios pasaulis : [straipsnis apie J. Bagdono parodą]  // Žemaitis 2000, spal. 28. – P.6, 12.
90.    J. Bagdonui  sveikinimas Šv. Kalėdų proga nuo Plungės mero V. Jonučio.
91.    Žemaičių dailės muziejaus direktoriaus A. Bakanausko kvietimas J. Bagdonui į ŽDM tarybos posėdį.
92.    Labiausiai nusipelnę plungiškiai : [straipsnis apie Plungės garbės piliečius tarp kurių yra ir  J. Bagdonas] // Brasta. – 2001, rugp. 14, p. 1.
93.    Pranešimas J. Bagdonui, kad jis tapo Plungės garbės piliečiu, 2001 birž. 29. [Dokumentas]
94.    Juozo Bagdono jubiliejinė tapybos paroda. [Kvietimas]
95.    Paulauskaitė K. Dailininkas J. Bagdonas vienas su savo didžiosiomis drobėmis : [straipsnis apie J. Bagdono 90-ies metų jubiliejų ir jo jubiliejinę parodą] // Žemaičių saulutė. – 2001, gruod. 7.
96.    Paulauskaitė K. Dailininkas J. Bagdonas vienas su savo didžiosiomis drobėmis : [straipsnio tęs. apie J. Bagdono 90-ies metų jubiliejų ir jo jubiliejinę parodą] // Žemaičių saulutė. – 2001, gruod. 7.
97.    Muralienė, Milda. Gražaus jubiliejaus sulaukus : [straipsnis apie J. Bagdono jubiliejų] // Žemaičių saulutė.
98.    Juozas Bagdonas : jubiliejinė J. Bagdono tapybos paroda, [katalogas, kuriame yra aprašyta ir J. Bagdono gyvenimo datos]. – Plungė : Žemaičių dailės muziejus, [b.m.]. (Pirmas p.)
99.    Juozas Bagdonas : jubiliejinė J. Bagdono tapybos paroda, [katalogas, kuriame yra aprašyta ir J. Bagdono gyvenimo datos]. – Plungė : Žemaičių dailės muziejus, [b.m.]. (Antras p.)
100.    Maestro Juozo Bagdono devyniasdešimtmetis ir jubiliejinė paroda : [straipsnis apie J.Bagdono jubiliejinę parodą ir jo jubiliejų] // Klaipėda. – 2001, gruod. 11.
101.    J. Bagdonui sveikinimas su Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais nuo Plungės rajono mero.
102.    Oficialus Kvietimas J. Bagdonui dalyvauti Žemaičių dailės muziejaus rengiamoje 4-ojoje pasaulio žemaičių profesionalaus meno parodoje. Pasirašo Žemaičių dailės muziejaus direktorius A. Bakanauskas.
103.    Laiškas J. Bagdonui nuo Žemaičių dailės muziejaus direktoriaus ir kolektyvo.
104.    Paleckis-Kaktavičius, Leonas. Juozo Bagdono spalvų ir erdvių vizijos : [straipsnis apie J. Bagdono gyvenimą, šaltinis nenurodyta].
105.    Kvietimas į J. Bagdono 95-ųjų metų gyvenimo ir kūrybos atminimo vakarą.