Jubiliejinė Gintauto Survilos dailės ir fotografijos paroda „PRO“

Lapkričio 12 d. Plungės viešojoje bibliotekoje laikrodinėje atidaryta Gintauto Survilos jubiliejinė dailės ir fotografijos paroda.

Pro tavo akis - maža, bet unikali ir reta paroda. Jos autorius - fotografas, skulptorius, architektas Gintautas Survila Lietuvos meninės kūrybos kontekste yra savotiškas atsiskyrėlis ir vienuolis. Jo nepamatysi besistumdančio oficiozinėje LR kultūros sistemoje dėl vietos po saule, dėl stipendijų ar projektų. Jo nepamatysi iškilminguose renginiuose ar triukšminguose bohemos vakarėliuose. Jį gali sutikti kur nors ant Olando kepurės skardžio ar Kuršių Nerijos pušynuose – kur daug tylos vėjo ir vėjo tylos bei mažai žmonių triukšmo. 

Jis nūdienos Lietuvos dailės madų peizažo autsaideris, partizanas ar tiesiog – „miškinis“. Žiūrėdamas į jo darbus Tu sau neištarsi – „man sunku suprasti šiuolaikinį meną“.
Nes Tu jį suprasi nesunkiai, - jis toks paprastas ir aiškus jo darbuose. Tačiau tuo pačiu gilus ir aukštas.
Tai ypač akivaizdu, žvelgiant į jo šviesoraščius (fotografijas) - nepanašu, kad jas padiktavo vien gamtos stebėjimas ir grožio įspūdis. Priešingai, darbai žadina mintį, kad yra prasidėję dar iki susidūrimo su matoma tikrove ir kad vidinės autoriaus pajautos valingai suteikia savo pavidalą išoriniams fenomenams. Tas kūrybinis principas, autoriaus vadinamas ne tiek matymu, kiek REGYBA. Iš kur ji?
Iš dešimtmečių aktyvios dievoieškos patirties, padaugintos iš 20 metų vaizduojamųjų ir taikomųjų menu studijų? Galbūt…
Rašiusieji apie Gintauto Survilos kūrybą yra pastebėję rafinuotą jo darbų kontempliatyvumą, lakonišką kompozicinę struktūrą, daugiaprasmę dvasinę simboliką; dažnai jo nuotraukos vadinamos fotopaveikslais ar net fotoskulptūromis. Menininkas intuityviai tiksliai manipuliuoja įvairių dailės sričių – skulptūros, tapybos, grafikos meninėmis savybėmis, tartum muzikantas grotų daugeliu vieno orkestro instrumentų. Jo kūrybos paslaptis – kalbėti paprasta, suprantama ir aiškia, bet aukšto profesinio lygio vizualine kalba. Ir kiekvienas darbas – tarsi langas į skaidrią, dangiškom nuojautom mirgančią erdvę.
Dažniausiai sąvoka pro naudojama žymint judėjimą pro kokį nors vietoje stovintį objektą ar daiktą. Kuomet judėjimas vyksta pro šalį, kiaurai pro tarpą, ar plyšį.
Autorius sąvoką pro pasitelkia nusakyti savo gyvenimo ir kūrybos momentą, kada pasiekiama visokeriopa branda, ir jau galima įvertinti tai, kas jau buvo, yra ir išlieka. Tai – ne tik pro 50 metų, bet ir pro meną, sąmoningai atsisakant menininko kaip aktyvaus dalyvio pozicijos ir pasirenkant žvilgsnį iš šalies, kas sukurta ir nuveikta. Autoriaus retrospektyviniai apmąstymai aprėpia kūrybinį kelią nuo pirmųjų nutapytų drobių, jaunystėje kurtų projektų iki jau atpažįstamą autorinę raišką sugėrusios skulptūros, tapybos, grafikos ir, galbūt, labiausiai – meninės fotografijos.
Į daugiaprasmę interpretaciją įsiterpia dar keletas pro sluoksnių: profesionalumas bei profesija.
Tai – faktoriai, subrandinę jį kaip asmenybę ir žmogų. Ir galiausiai - Pro memoriam – savotiškas apibendrinimas visko, kas padaryta ir nuveikta, kas buvo sukurta ir atiduota Laikui, nelaukiant kol žmogus išeis. Meną suvokęs kaip tiltą, jis jį priėjo, perėjo ir praėjo. Jis savo meno nepavertė nei amatu, nei verslu. Visi šie išvardinti pro sudaro parodos atmosferą.
Tad praeikime pro...

Menotyrininkė Jurga Sprindžiūnienė
(Vilnius)


Gintautas SURVILA

Gimė 1966 11 03 Kaune inžinieriaus ir gydytojos šeimoje.
1977-80 m. mokėsi Kauno keturmetėje vaikų dailės mokykloje.
1980-85 m. studijavo meninį medžio apdirbimą Kauno Stepo Žuko taikomosios dailės technikume.
1988-96 m. bei 2004-08 m. studijavo architektūrą bei vaizduojamuosius menus Vilniaus Dailės Akademijoje. Menų magistras.
1993-94 m. teologijos ir pedagogikos studijos Vilniaus pedagoginiame universitete.

Meno kūrėjo statusas suteiktas šiose LR kūrybinėse sąjungose:
Lietuvos Dailininkų sąjungos narys nuo 1997
Lietuvos Fotomenininkų sąjungos narys nuo 1999
Lietuvos Kraštovaizdžio architektų sąjungos narys nuo 2003

Nuo 1992 m. yra surengęs 23 personalines dailės parodas.
Dalyvavo virš 40 grupinių, iš jų 11 tarptautinių parodų.

Skulptūrų yra JAV, Vokietijoje, Šveicarijoje.

1986 m. dirbo M. K. Čiurlionio dailės muziejuje dailininku-restauratoriumi.
1988-91 m. dirbo Rumšiškių Liaudies muziejuje restauratoriumi.
1996-2003 m. fotografijos publikuojamos žurnaluose ,,Esu”, ,,Lux”,
„Psichologija Tau“, ,,Šeima ir pasaulis”, ,,Dienovidis” ir kt.
1998-99 m. dėstė skulptūrą L. Bagočiūnienės Aukštesniojoje Dizaino mokykloje.
2002-06 m. dirbo Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos vyriausiuoju architektu.
2003-06 m. dėstė Klaipėdos universiteto Rekreacinės architektūros ir Kraštotvarkos katedroje architektūrinę grafiką ir kompoziciją, kraštotvarkinį projektavimą, diplominių darbų vadovas.
2007-08 m. dirbo UAB „Kauno inžineriniai tyrinėjimai“ Vilniaus filialo vyriausiuoju architektu.
2010-12 m. dėstė Vilniaus Dailės akademijos Klaipėdos fakultete plastiką ir kompiuterinį projektavimą.
Nuo 2013 m. VšĮ „ReGyba“ steigėjas ir savininkas.