Vietos projektai 2019 m.

Garsūs žemaičiai kalba Žemaitijai. Projektas skirtas 2019-iesiems, Žemaitijos metams, paminėti. Tikslas – literatūra ir kitomis meno formomis prisidėti prie rajono gyventojų, Žemaitijos ir žemaitiškumo atminties, etninių šaknų, savivokos bei savigarbos puoselėjimo. Įgyvendinant projektą, organizuoti du renginiai: susitikimas su istorike, rašytoja Gražina Sviderskyte (knygos „Lituanica: nematoma pusė“ pristatymas) ir vakaras, skirtas Latvijos Nepriklausomybės dienai paminėti – susitikimas su fotografe Inta Ruka bei jos parodos „Mano krašto žmonės“ pristatymas. Projekto vertė – 300 Eur.


Muzikos, legendų ir vaizdų sąlytis grafų Zubovų pilaitėje. Projekto tikslas – paminėti Plungės viešosios bibliotekos 80-mečio jubiliejų ir septynerių metų sukaktį, kai biblioteka yra įsikūrusi grafų Zubovų statydintoje pilaitėje-laikrodinėje. Vyko grafų Zubovų palikuonio Roko ir jo žmonos Sonatos Zubovų koncertas, plungiškio aktoriaus V. Rumšo skaitymai ir buvusių bibliotekininkų susitikimas, virtuali Plungės bibliotekos istorijos paroda. Projekto vertė – 600 Eur.


XXI a. neskubėjimo ciklas „Upė“. Projektu siekiama ugdyti rajono gyventojų kultūrinį ir meninį suvokimą per alternatyvias veiklas. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu suorganizuoti trys ciklo renginiai, kurių metu bendruomenė įvairiomis formomis buvo skatinama domėtis poezija bei įvairiomis alternatyvaus meno formomis. Projekto vertė – 1000 Eur.


Žemaitems api Žemaitėjė. Projektą įgyvendino Narvaišių filialas. Jam skirta suma – 100 Eur.


Didžioujamies žemaites gėmė. Projektą įgyvendino Grumblių filialas. Projekto tikslas – išlaikyti ir skatinti Žemaitijos žmones saugoti žemaitišką dvasią, nepamiršti tradicijų, didinti pasididžiavimo savo tarme ir tuo, kad esame žemaičiai, jausmą, supažindinti gyventojus su lankytinomis Žemaitijos vietomis. Projektui skirta suma – 100 Eur.


Konferencija „Pranui Mantvydui – 125“. Projektą įgyvendino Gegrėnų filialas. Tikslas – paminėti Prano Mantvydo  jubiliejų, pristatant jį visai kaimo bendruomenei, supažindinti su jo biografija, veikla ir darbais. Puoselėti istorinę atmintį, ugdyti pagarbą bei pasididžiavimą gimtuoju kraštu. Projektui skirta suma – 100 Eur.


Projektas skirtas Žemaitijos metams paminėti. Jį įgyvendino Alsėdžių filialas. Projekto metu vyko Irenos Stražinskaitės-Glinskienės ir Zitos Dargienės kūrybos vakarai. Skirta suma – 100 Eur.


Žemaitėškas kūrības vėliuotėnis. Projektą įgyvendino Aleksandravo filialas. Organizuota šventė, kurioje dalyvavo žemaitiškai kuriantys ir skaitantys literatai iš Plungės, Rietavo, Skuodo. Projektui skirta suma – 100 Eur.