„Skaitīmā žemaitėškā“

Gruodžio 3 d.  vyko jubiliejinio konkurso „Skaitīmā žemaitėškā“ nugalėtojų pasirodymai Plungės bendruomenei.
Konkursą organizavo Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka ‚ Žemaičių kultūros draugijos Plungės skyrius “Gondinga“ bei Plungės rajono savivaldybės Švietimo skyrius.

Prizininka:

Prišmuokīklėnė ogdīma istaigu ė prišmuokīklėnė ogdīma gropiu vākā:
Skirtos dvi trečios vietos:

Plungės luopšielis-daržielis „Nykštukas“
Dalīvē: Valančiutė Milda (6 m.), Žutautė Lėja (6 m.),Viknius Dovydas (5 m.).
Atlėks Mikutienės Aleksandras „Pasėrokoukem aple žmogų ".
Paruošė prišmuokīklėnė ogdīma pedaguogė Uogienė Vida.
Plungės luopšielis-daržielis „Vyturėlis“
Dalīvis: Catticelli Raffaele (5m.)vyresnioji „Ančiukų“ gropė.
Atlėks nežinuoma autuoriaus kurinieli „Pasaka aple vuora ė mosė bluogiokė“.
Paruošė menėnė ogdīma muokītuojė Vaitkuvienė Vida.

Antra vieta:

Plungės luopšielis-daržielis „Rūtelė“
Dalīvē: Ukrinaitė Martyna, Kaunaitė Jorūnė, Domarkaitė Ugnė , Mikštaitė Austėja, Gotautas justas, Valutis Mantvydas, Piekus Pijus, Paulauskas Pijus iš „Aitvarioku“ gropės (5 meta).
Kompoziciją „ Daug šnekiedams susibarsi nenuorėdams“ pagal lietuvių liaudies priežodžius ir patarles.
Pedaguogė Vyšniauskienė Asta.

Pirma vieta:

Plungės luopšielis-daržielis „Saulutė“
Dalīvē: Vasilaiauskaitė Justė (6 m.), Savinas Lukas (5 m.), Puidokas Kipras (5 m.) ,,Nykštukų" ir „Meškučių“ gropės.
Atlėks J. Norkevičienės pasakuojėma „Pasivakarojimas“, sukurta remonteis lietoviu liaudies išmintimi/ posakes.
Paruošė menėnė ogdīma muokītuojė Norkevičienė Janina.

Teatrališkiausias pasirodymas pelnė spaecialų Plungės rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sportos skyriaus prizą:

Plungės luopšielis-daržielis „Pasaka“
Dalīvė: Čiuželis Martynas, Smilingis Rokas iš „Nykštukų“ grupės,
Sukovataja Andra i Abdulskytė Gabija iš „Ančiukų“ grupės
Skaitys Kulšytės Renatas eilierašti "Kaliausė".
Paruošė prišmuokīklėnė ogdīma pedaguogės Endrikienė Jūratė i Grigaitytė Loreta.

1-4 klasiu muokėnē:
Skirtos dvi trečios vietos:

Plungės Senamiestė pagrindėnė muokīkla
Dalīvė: Bertašiutė Paula , 2bkl.
„Žeima“ ( iš skoudėškės Alduonas Mončienės prisimėnėmu)
Muokītuojė Kurmanskienė Gitana
Plungės Senamiestė pagrindėnė muokīkla
Dalīvis Laurinaitis Adomas, 4b kl.
Rudys Edvardas "Ak tėi vaka!"
Muokītuojė metuodininkė Gerdauskienė Aurelija.

Skirtos dvi antros vietos:

Plungės Senamiestė pagrindėnė muokīkla
Dalīvis : Broneika Emilijus, 2bkl.
Rimeikis Levuons „Kada da buvuom maži pyplioka“
Muokītuojė Kurmanskienė Gitana

Plungės Senamiestė pagrindėnė muokīkla Žlibinų Igno Končiaus skyrius
Dalīvė:Gudaitė Živilė, 2kl. (T.861651664)
Daukontatės Adelės „Kiuocioks i krežiuks“.
Muokītuojė Eirošienė Daiva.

Pirma vieta:

Plungės Ryta pagrindėnė muokīkla
Dalīvis: Karalius Antanas 4 c kl.
Daukontatės Adelės ,,Grybavėms"
Muokėtuojė Stankuvienė Silva

Plungės rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus prizas (Pripažintas šmaikščiausiu pasirodymu)

Alsėdžių gimnazijos Grumblių pradinio ugdymo skyrius
Dalīvė: Stanišauskaitė Dagna,4 kl.
Pasakos Stepono Miltenio Stepono kūrinį "Žemaičio lašiniai".
Ruošė Muokėtuojė Zabitytė Daina ir vyr. bibliotekininkė Jackevičienė Siga.

1-4 kl. kompozicijos:
Kompozicijos buvo trys. Vertinta tik viena:
Pirma vieta:
Plungės Vyskupa Motiejaus Valančiaus katalikiškuosės pradėnės mokyklas teatro aktorės
Dalīvės:Reinikytė Gustė, Alčauskaitė Viltė, Fiodorova Jekaterina
Skaitys " Žemaitiu būds īr diel to kėits" ( pagal lietuvių autorių tekstus, lietuvių liaudies pasakas, bei dainas).
Paruošė Matulienė Sigita.

Plungės Senamiestė pagrindėnė muokīkla

Dalīvis: Stasiulis Žilvinas , 9a kl.
Genys Pranas „Jorgėna ėr aguonas“.
Valančius Motiejus „Darba kuožnuos deinuos“
Muokītuojė Paulikienė Rūta.
KOMPOZICIJOS
Trečia vieta:
Plungės „Saulės“ gimnazija Kompozicija I – II kl.
Dalīvē: Kundrotas Danielius, Derkintas Tadas, Narmontaitė Raminta, Vilkaitė Karina, Eidintaitė Karina, Lukošiūtė Samanta, Abartis Tadas.
Atlėks kompuozicija „Petrioks mokīkluo“ (pagal šiuolaikinį folklorą).
Ruošė Barniškienė Rita.

Antra vieta:
Plungės akademiko A. Jucio pagrindėnė muokīkla
Dalīvē: Raudys Nojus (6akl.) ir Stasytytė Gabriela (10 kl)
BunkasEugenijaus pamąstymai žemaitiškai.
Muokītuojė Raudienė Rineta

Pirma vieta:

Plungės Ryta pagrindėnė muokīkla
Dalīvē:Vaitkus Matas, Gotautaitė Emilija (10 kl.)
Dargienė Zita „Žemaitišks eilieraštis“
Muokītuojė Pakarklienė Jurgita.

Suaugusiųjų grupė
Buvo 4 dalyviai. Išskirtas tik vienas:
Anužytė Neringa pasakuojė Adolfinas Duomarkienės „Melų pasaka“.