Biblioteka prisijungia prie tarptautinio strateginės partnerystės projekto

Su džiaugsmu pranešame, kad Plungės viešoji biblioteka dalyvaus Erasmus+ KA2 strateginės partnerystės (suaugusiųjų švietimo) projekte „HE.CO - "Paveldo" valorizacija mažoms vietos bendruomenėms“, kuris bus įgyvendinamas 2018-2020 m. Projektą įgyvendina Italijos nuolatinio mokymosi centras, pelno nesiekianti privati organizacija, vienijanti besimokančias organizacijas. Projekto partneriai - suaugusiųjų švietimo įstaigos iš Olandijos, Maltos, Slovėnijos, Italijos ir Lietuvos.

Projektu bus siekiama skatinti keitimąsi gerąja patirtimi ir naujų metodologijų plėtrą per Informacines ir komunikacines technologijas (ICT), kurios stiprins vietos kultūros paveldą skirtingų Europos valstybių kontekste, tiesiogiai įtraukiant įstaigų darbuotojus, įgyvendinančius numatytus veiksmus.
Pirmasis įvadinis projekto partnerių susitikimas numatomas 2019 m. vasario mėnesį Italijoje. Daugiau informacijos rasite čia:
Projekto privalumai:
Pagerins darbuotojų įgūdžius kuriant strategijas ir gebėjimus jas praktiškai pritaikant stiprinant vietinį kultūros paveldą.
Suteiks galimybę pažinti įvairias Europos realijas susijusias su vietinio kultūros paveldo plėtra ir sukurs ilgalaikį bendradarbiavimo tinklą.
Leis įgyti žinias apie Erasmus +ir kitas  finansavimo programas, kurių tikslas – pasinaudoti teikiamomis ES galimybėmis mažiesiems centrams.
Projekto rezultatai:
Gerosios patirties dalijimasis ir analizavimas skirtinguose Europos lygmenyse įtraukiant skirtingų šalių partnerius. Rezultatai bus talpinami internetinėje platformoje.
5 tarptautiniai susitikimai tarp šalių partnerių kurių metu bus įgyvendinamos numatytos projekto veiklos.