Kultūros paveldo įstaigų patirtys pandemijos metu

Plungės viešoji biblioteka įgyvendina „Erasmus+“ tarptautinės partnerystės projektą „Kūrybiniai, novatoriški ir tvarūs praktiniai tyrimai padėsiantys besimokantiems suaugusiesiems iš naujo atrasti kultūros paveldą“ (CRISP). Projekto trukmė 2021.03.01 – 2022.02.28, šalys partnerės: Nyderlandai, Malta, Italija, Graikija ir Lietuva. Projektu siekiama dalintis gerąja/blogąja patirtimi tarp skirtingų kultūros paveldo institucijų, kurios pandemijos laikotarpiu didžiąją dalį savo veiklų yra perkėlusios į virtualią erdvę. Bus tiriama partnerių šalių kultūros paveldo prieinamumo situacija, organizuojami mokymai dėl efektyvesnių ir tvaresnių paslaugų teikimo bei teikiami siūlymai, kaip kultūros paveldo įstaigų paslaugas padaryti prieinamesnėmis mažiau įgūdžių arba ribotus ekonominius išteklius turintiems asmenimis.

Balandžio 29-30 d. vyko nuotoliniai dviejų dienų mokymai projekto partneriams. Mokymų metu kiekvienas partneris pristatė situaciją savo šalyje per pandemiją, ypatingą dėmesį skiriant įstaigoms, dirbančioms kultūros paveldo srityje. Pandemija neabejotinai turėjo įtakos šių įstaigų veiklai, tačiau veiklų perkėlimas į virtualią erdvę leido visuomenei įsitraukti į kultūrinį gyvenimą nuotoliniu būdu. Pastebėta ir tai, kad visose šalyse vietos ir nacionalinės valdžios institucijos visokeriopai rėmė kultūros įstaigas.

Partneriai taip pat dalijosi praktiniais pavyzdžiais, kaip kultūros paveldo įstaigos jų šalyje pritaikė savo veiklas pandemijos metu. Kiekvienoje šalyje kultūros įstaigos labiausiai orientavosi į savo veiklų/paslaugų perkėlimą į virtualią erdvę. Pristatytos ir kitokios iniciatyvios, pavyzdžiui, bendradarbiaujant muziejui „Boijmans Van Beuningen“ ir Roterdamo arenai, suorganizuota unikali ir analogų turbūt iki šiol neturinti paroda, kurią galima apžiūrėti važiuojant elektromobiliu (daugiau informacijos: https://www.boijmans.nl/en/exhibitions/boijmans-ahoy-drive-thru-museum). Taip pat pristatytas specialus atvejis apie robotus, kurie veda virtualias ekskursijas Zeeuws muziejuje, Midelberge. Apie projektą plačiau papasakoti buvo pakviesta šio muziejaus direktorė. Robotas su įmontuota kamera yra valdomas nuotoliniu būdu, o jo pagalba „vaikščiojant“ po muziejų atrodo, tarsi, žmogus iš tiesų ten būtų. Taigi negalintys atvykti į muziejų, ekspozicijas apžiūrėti galima su roboto pagalba. Daugiau informacijos: https://www.rockingrobots.com/book-a-tour-with-the-cutting-edge-museum-robot-in-the-zeeuws-museum/.

Praktinio užsiėmimo metu buvo nagrinėjami pasirinkti konkretūs kultūros įstaigų pavyzdžiai, pritaikant teorines žinias. Mokymų dalyviai turėjo galimybę kitaip pažvelgti į kultūros paveldą ir jį įvertini pagal pirmines paveldo savybes: istorinę reikšmę, meninę arba estetinę reikšmę, mokslinę arba tiriamąją reikšmę bei socialinę arba dvasinę reikšmę. Visi dalyviai pristatė savo rezultatus.

Mokymų pabaigoje, partneriai trumpai aptarė tolimesnius projekto įgyvendinimo etapus. Kitas projekto partnerių susitikimas ir mokymai numatyti Lietuvoje, Plungės viešojoje bibliotekoje. Tikimės, kad šį kartą galėsime susitikti jau ne kompiuterių ekranuose.

Daugiau apie projektą https://www.facebook.com/crispprojectnet/
#adulteducation #erasmus #crispproject #crisp
Research on Creative, Innovative, and Sustainable Practices to get adults (back) in touch with heritage (2020-1-NL01-KA227-ADU-082996).

Informaciją pateikė Plungės viešosios bibliotekos kultūrinės veiklos vadybininkė, Rūta Antanavičiūtė