Laikrodinėje naujas varpas

LRT Panorama 2015 gegužės 8 d.