Naujienos

2021 08 25

Nacionalinė biblioteka įgyvendino iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamą projektą „Modernaus elektroninio turinio išsaugojimas ir sklaida“(METIS). Projekto tikslas – saugoti ir skleisti modernų kultūrinį turinį, kuriant pažangias Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) bibliotekų elektronines paslaugas.
Projekto uždaviniai – modernizuoti LIBIS, perkeliant LIBIS bibliotekų teikiamas el. paslaugas į centralizuotai valdomą debesų kompiuterijos infrastruktūrą ir plėtoti portalą ibiblioteka.lt kuriant naujas ir modernizuojant esamas el. paslaugas.

Skaityti daugiau...

2021 08 24

Rugpjūčio 24 d. Kraštotyrininkų klubas 'Pilaitė" lankėsi Žemaičių Kalvarijoje. Bendruomenės "Gardai" vadovas Bronius Kleinauskas klubo nariams vedė ekskursiją Žemaičių Kalvarijos bazilikoje, koplyčioje ir Vytauto Mačernio muziejuje.


2021 08 10

Š. m. rugpjūčio 20 d. kvietėme į D. Kauno knygos „Martynas Jankus“ sutiktuves. Knygą pristatė knygos autorius Prof. habil. dr. DOMAS KAUNAS, renginį moderavo Plungės Simono Daukanto bibliofilų klubo vadovas GINTAUTAS ČERNECKIS.


2021 07 20

"Žemaitijos vietovaizdžiai", taip vadinosi šiųmetinė fotoalėja, vykusi Plungės miesto šventės metu. Paroda buvo eksponuojama Vaikų bibliotekos kiemelyje (Laisvės al. 19), Laisvės alėjoje prie Laisvės paminklo bei Advokato namelyje. Vėliau paroda dalimis keliaus po Žemaitijos parodų sales.

Rengėjai: Plungės viešoji biblioteka, fotoklubas „Žybt“.

NUOTRAUKOSE - prisiminimai iš šių metų fotoalėjos.