Europos kultūros paveldas: išsaugoti, aktualizuoti ir perduoti ateities kartoms

Balandžio 6-8 dienomis virtualiai įvyks projekto „Esame kartu tam, kad ugdytume kultūros paveldo suvokimą“ trumpalaikis jungtinis darbuotojų mokymo renginys. Projekto koordinatoriai Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir partneriai šiuo Erasmus+ projektu siekia pasidalinti gerąją patirtimi kultūros paveldo srityje bei sukurti mokymosi sistemą, kuri suteiktų žinių ir gebėjimų kurti įprastus trumpametražinius filmus apie kultūros paveldą. Projekte yra numatyti dveji trumpalaikiai jungtiniai darbuotojų mokymų renginiai. Kaip jau įprasta pirmąjį mokymų renginį kelią į virtualią erdvę. Šių mokymų organizatoriai yra projekto partneriai „Quiosq“ (www.quiosq.eu ) iš Nyderlendų, kurie turi ilgametę patirtį kultūros paveldo sektoriuje. Na, o mokymo dalyviai yra visų šalių projekto partneriai, kurie įgyvendina šį projektą. Mokymo metu bus siekiama išmokti ir atpažinti skirtingas paveldo formas bei suvokti, kaip tas skirtingas formas reprezentuoti skaitmeninėje erdvėje ir įvairiose socialinėse medijose. Mokymuose bus nagrinėjamos šios temos:
- Skirtumai tarp pateiktos informacijos ir realaus požiūrio į kultūros paveldą.
- Paveldo pristatymas šiuolaikiniame kontekste.
- Paveldo skirstymas (materialusis ir nematerialus).
- Skirtingų metodų taikymas vertinant kultūros paveldo išskirtinumą ir skirstymą.
- Reprezentuojantys kultūros paveldo vaizdo įrašai skatinantys suvokti identiškumą.
- Paveldo tapatybė ir sklaida.

Mokymo metu mokysis ne tik teorijos, bet atliks ir praktines užduotis bei diskutuos apie probleminių situacijų sprendimo būdus. Projekto įgyvendintojai ir sumanytojai nekantriai laukia, kada bus galima pasidalint įgytomis žiniomis ir parodyti atliktas praktines užduotis. Tikisi, kad mokymų metu įgytos žinios bus panaudotos kuriant profesionalius ir efektyvius intelektinius produktus. Gautos žinios skatins ir suteiks galimybę mokyti kitus suaugusiuosius švietėjus ir besimokančiuosius apie kultūros paveldo išlikimą, svarbą ir jo naudą.
2012 m. Plungės viešajai bibliotekai įsikėlus į kultūros paveldo objektą, kultūros paveldo tema tapo itin aktuali, neatsitiktinai pastaraisiais metais įstaigos projektai yra susiję su paveldo aktualizavimu, puoselėjimu ir saugojimu. Apie kultūros paveldo svarbą ir išsaugojimą pakalbinta Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Informacijos, inovacijų ir mokymo centro vedėja Virginija Liutikaitė.

Kodėl tai svarbu?
Kultūros paveldas apskritai yra labai svarbu. Mūsų istorija, kitaip sakant, mes – tai yra tie, kartais, rodos, beverčiai kažkieno likučiai.
Vietos kurios per penkias minutes priverčia (atidų ir protingą žiūrėtoją) suvokti vietos dvasią. Ir nebūtinai tai - megatonos paveldo, kalnai muziejinių vertybių. Kartais tai bus – tik plyta... Bet ji kalbės. Ir papasakos labai daug.
Kaip išmokti to suvokimo, kaip atskirti, kas svarbu ir vertinga? Kaip išgirsti ir pamatyti? Ogi labai paprasta – reikia mokytis...
Kodėl tai aktualu Jums?
Nes dirbame šioje srityje! Vienaip ar kitaip, daugiau ar ,mažiau... Ir nesvarbu, kaip seniai, kokios mūsų patirtys. Gal kaip tik – kad seniai ir mūsų patirtys jau tapusios bespalve rutina – reikia šviežio žvilgsnio, platesnių ir margesnių kontekstų (koks ir yra šiuolaikinis pasaulis). Reikia pasižvalgymo pas kitus, pasidalijimo, diskusijos. Nes tik taip kursis nauja ir progresyvu.
Kaip ugdomas teisingas kultūros paveldo suvokimas?
Apskritai, bet koks suvokimas ugdosi (ugdomas) skaitant teisingas knygas, klausantis teisingų žmonių, žiūrint ir matant, lyginant ir analizuojant. Dalijantis ir diskutuojant! Kitų patirtos patirtys ir išmoktos pamokos – tai juk puikus dalykas, galintis „nutikti“ ir tau. Pavyzdžiui, tokio projekto dėka.


Daugiau informacijos apie Erasmus + KA2 strateginių partnerysčių projektą „Esame kartu tam, kad ugdytume kultūros paveldo suvokimą“ Nr. 2020-1-LT01-KA204-077823 , rasite čia: https://www.plunge.rvb.lt/lt/titulinis/2240-plunges-rajono-savivaldybes-viesoji-biblioteka-igyvendins-tarptautini-erasmus-strateginiu-partnerysciu-projekta-esame-kartu-tam-kad-ugdytume-kulturos-paveldo-suvokima-nr-2020-lt01-ka204-077823
Projekto koordinatorė, Plungės viešosios bibliotekos kultūrinės veiklos vadybininkė, Gintarė Gurevičiūtė-Gailė