Naujienos

2019 03 05

Ne pirmus metus apie vidurnaktį šiaurinėje parko pusėje pasigirsdavo keistas ūkavimas. Galima buvo įtarti, kad tai naktinio paukščio balsas. Praėjusiais metais temstant prie Vaikų bibliotekos liepoje nutūpė didelis paukštis – tai ir buvo naminė pelėda, kurios balsas girdimas ir šiemet netoli M. Oginskio rūmų. Delfio portale Green puslapiuose yra išsamus naminės pelėdos aprašymas, video filmukas su pelėdos balsu. Gal atsirastų žmonių, kurie sumeistrautų ir padovanotų keletą inkilų naminėms pelėdoms.
Nuotraukoje: naminė pelėda. Vaizdas iš interneto.


2019 03 04

Projektas, kurio tikslas yra padėti gyventojams išmokti efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis informacinėmis ir ryšių technologijomis (IRT), internetu ir jo teikiamomis galimybėmis jau startuoja. Viešojoje bibliotekoje pirmajam darbiniam pasitarimui buvo susirinkę Telšių, Mažeikių, Rietavo, Skuodo ir Plungės rajonų bibliotekininkai, būsimieji projekto lektoriai.

Kolegos nebūtų kolegos, jei, pasinaudoję proga, nebūtų apžiūrėję neseniai atsinaujinusią Vaikų biblioteką. Ir, aišku, pasidžiaugę!


2019 03 04

Vasario 27 d.- kovo 3 d. kultūrinės veiklos vadybininkės Gintarė ir Uršulė buvo išvykusios į pirmąjį Erasmus+ Strateginės partnerystės projekto "HE.CO - Paveldo valorizacija mažoms vietos bendruomenėms" partnerių susitikimą. Projekto koordinatoriai - "ANCI Lazio" - Lazio regiono savivaldybių asociacija, projekte dalyvauja partneriai iš Maltos, Nyderlandų, Slovėnijos ir Lietuvos. Susitikimo metu buvo susipažinta su viena pagrindinių Lazio regiono problemų - kultūros paveldo aktualizavimu Lazio regione. Lazio regione esanti Roma sutraukia didžiąją dalį į tą regioną atvykstančių turistų, investicijų, gauna didžiausią finansavimą, dėl to regione mažesniuose miesteliuose/ kaimuose esantis kultūros paveldas lieka nepasiekiamas, nelankomas ir apleistas. Projekto metu tarptautiniai partneriai keisi gerąja patirtimi apie jų regionuose esančias kultūros paveldo, suaugusiųjų švietimo įstaigų projektų/iniciatyvų patirtis.